Tạo tài khoản
 

Thông tư 119/2020/TT-BTC | Ban hành: 31/12/2020| Hiệu lực: 15/02/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 119/2020/TT-BTC Quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Số văn bản
119/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
119/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/02/2021
Tham chiếu
119/2020/TT-BTC