Tạo tài khoản
 

Luật 97/2015/QH13 | Ban hành: 25/11/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 33/2018/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  Ban hành: 30/03/2018
  Hiệu lực: 14/05/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 177/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  Ban hành: 01/11/2016
  Hiệu lực: 01/01/2017
  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
 • Thông tư 78/2018/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

  Ban hành: 21/08/2018
  Hiệu lực: 08/10/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 23/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  Ban hành: 19/04/2019
  Hiệu lực: 05/06/2019
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 27/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

  Ban hành: 14/05/2019
  Hiệu lực: 01/07/2019
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 44/2018/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

  Ban hành: 07/05/2018
  Hiệu lực: 22/06/2018
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
 • Thông tư 33/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

  Ban hành: 10/06/2019
  Hiệu lực: 01/08/2019
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 249/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  Ban hành: 11/11/2016
  Hiệu lực: 01/01/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 138/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

  Ban hành: 16/09/2016
  Hiệu lực: 01/01/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 150/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng

  Ban hành: 14/10/2016
  Hiệu lực: 01/01/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 111/2017/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  Ban hành: 20/10/2017
  Hiệu lực: 11/12/2017
  Trạng thái: Còn hiệu lực
  • Thông tư 52/2019/TT-BTC

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

   Ban hành: 16/08/2019
   Hiệu lực: 01/10/2019
   Trạng thái: Còn hiệu lực