Tạo tài khoản
 

Quyết định 03/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 25/01/2021  |  Hiệu lực: 25/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 03/2021/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Số văn bản
03/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
25/01/2021
Tham chiếu
03/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
25/01/2021
Tham chiếu
03/2021/QĐ-TTg