Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Số văn bản
14/2019/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Người ký
Bùi Phạm Khánh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
26/12/2019
Tham chiếu
14/2019/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/02/2020
Tham chiếu
14/2019/TT-BXD
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
15/10/2021
Tham chiếu
13/2021/TT-BXD