Tạo tài khoản
 

Luật 30/2009/QH12 | Ban hành: 17/06/2009  |  Hiệu lực: 01/01/2010  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 30/2009/QH12 Quy hoạch đô thị
Số văn bản
30/2009/QH12
Tên phụ
Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009
Trích yếu
Quy hoạch đô thị
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
17/06/2009
Tham chiếu
30/2009/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2010
Tham chiếu
30/2009/QH12
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2016
Tham chiếu
77/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 371+372; năm 2009