Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT | Ban hành: 11/05/2022  |  Hiệu lực: 26/06/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Số văn bản
06/2022/TT-BGDĐT
Trích yếu
Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Người ký
Ngô Thị Minh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/05/2022
Tham chiếu
06/2022/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
26/06/2022
Tham chiếu
06/2022/TT-BGDĐT