Tạo tài khoản
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107: 2021/BGTVT | Ban hành: 19/04/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107: 2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Số văn bản
QCVN 107: 2021/BGTVT
Trích yếu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Người ký
Nguyễn Nhật
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/04/2021
Tham chiếu
08/2021/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/11/2021
Tham chiếu
08/2021/TT-BGTVT