Tạo tài khoản
 

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT | Ban hành: 30/08/2021| Hiệu lực: 15/10/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
Số văn bản
23/2021/TT-BGDĐT
Trích yếu
Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
Người ký
Hoàng Minh Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/08/2021
Tham chiếu
23/2021/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
15/10/2021
Tham chiếu
23/2021/TT-BGDĐT