Tạo tài khoản
 

Nghị định 01/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 05/01/2021| Hiệu lực: 01/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 01/2021/QĐ-TTg Ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Số văn bản
01/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/01/2021
Tham chiếu
01/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/03/2021
Tham chiếu
01/2021/QĐ-TTg