Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 01/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 05/01/2021| Hiệu lực: 01/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thống kêLuật Thống kê
Collapse Luật Thống kê 2015Luật Thống kê 2015
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chương trình điều tra thống kê quốc giaChương trình điều tra thống kê quốc gia
Expand Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xãHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xã
Expand Hệ thống tổ chức thống kê tập trung & thống kê cấp bộHệ thống tổ chức thống kê tập trung & thống kê cấp bộ
Expand Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEANHệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN
Expand Phối hợp trong thống kê thi hành án dân sựPhối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
Expand THỐNG KÊ NGÀNH, LĨNH VỰCTHỐNG KÊ NGÀNH, LĨNH VỰC
Expand Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamBảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc giaĐiều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Expand Hệ thống ngành kinh tế Việt NamHệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Expand Hệ thống ngành sản phẩm Việt NamHệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Expand Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc giaHệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
Expand Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nướcBộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước
Expand Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt NamBộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
Expand Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánhQuy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
Expand Phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê VNPhân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê VN
Expand Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nướcQuy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
Expand Danh mục nghề nghiệp Việt NamDanh mục nghề nghiệp Việt Nam
Collapse Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt NamDanh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Nghị định 01/2021/QĐ-TTg Ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Expand Luật Thống kê 2003Luật Thống kê 2003