Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN

Công cụ tìm kiếm đơn giản giúp người dùng tìm kiếm văn bản một cách đơn giản và nhanh nhất, nhưng cho ra nhiều kết quả tìm kiếm vì tìm kiếm đơn giản sử dụng ít bộ lọc tìm kiếm. Xem hình chụp các chức năng của tìm kiếm đơn giản:

(1) Ô để người dùng nhập TỪ KHOÁ tìm kiếm: Từ khóa tìm kiếm có thể là một từ, một cụm từ, số ký hiệu văn bản,…

Khi người dùng không bấm chọn đánh dấu thì hệ thống sẽ tìm kiếm văn bản, dữ liệu chứa tất cả từ, cụm từ có trong từ khóa. Khi người dùng bấm chọn vào đánh dấu thì hệ thống sẽ tìm kiếm văn bản, dữ liệu có chứa chính xác từ khóa.

(2)     

TÌM TRONG: Là chức năng để người dùng giới hạn tìm kiếm từ khóa trong phạm vi cụ thể:

+ Hệ thống luôn luôn chọn đánh dấu vào nút “Trích yếu & số ký hiệuè Trích yếu & số ký hiệu có nghĩa là hệ thống sẽ tìm từ khóa trong tất cả các trường dữ liệu chứa nội dung “Số ký hiệu ” vàTrích yếu” của văn bản, tài liệu.

+ Bấm chọn vào nút “Nội dung è Hệ thống sẽ tìm kiếm từ khóa được chứa trong nội dung văn bản, tài liệu.

(3) Ô chức năng để người dùng lọc kết quả tìm kiếm theo tiêu chí “TRẠNG THÁI” hiệu lực của văn bản, bao gồm: Còn hiệu lực, Hết hiệu lực một phần, Hết hiệu lực toàn bộ, Ngưng hiệu lực một phần, Ngưng hiệu lực toàn bộ.

(4)  Ô chức năng “SẮP XẾP” sắp xếp thứ tự hiển thị kết quả tìm kiếm theo ngày ban hành hoặc ngày có hiệu lực từ trước đến nay, hoặc từ nay trở về trước.

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM NÂNG CAO

Chức năng tìm kiếm nâng cao giúp người dùng thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng cách ngoài việc sử dụng chức năng tìm kiếm đơn giản nêu trên, thì chức năng này còn hồ trợ người dùng lựa chọn thêm các tiêu chí để lọc kết quả tìm kiếm, cho ra số lượng kết quả tìm kiếm ít hơn nhưng chính xác hơn.

(4) Tiêu chí lọc kết quả tìm kiếm theo tên cơ quan nơi ban hành văn bản, ví dụ: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,...

(5)  Tiêu chí lọc kết quả tìm kiếm theo loại văn bản đang tìm kiếm, ví dụ: Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư,…

Cuối cùng người dùng thực hiện tìm kiếm bằng việc bấm vào nút “Tìm kiếm

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm văn bản, dữ liệu