Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 | Ban hành: 06/07/2022  |  Hiệu lực: 11/07/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/07/2022
Ban hành
11/07/2022
Có hiệu lực