Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 | Ban hành: 06/07/2022  |  Hiệu lực: 11/07/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản gốc: r_20_2022_UBTVQH15.pdf
Văn bản chính: 20_2022_UBTVQH15.doc
Văn bản chính tiếng Anh: