Tạo tài khoản
 

Thông tư 82/2021/TT-BTC | Ban hành: 30/09/2021  |  Hiệu lực: 30/09/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 82/2021/TT-BTC Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Số văn bản
82/2021/TT-BTC
Trích yếu
Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/09/2021
Tham chiếu
82/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
30/09/2021
Tham chiếu
82/2021/TT-BTC