Tạo tài khoản
 

Quyết định 24/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 16/07/2021| Hiệu lực: 01/09/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 24/2021/QĐ-TTg Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025
Số văn bản
24/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/07/2021
Tham chiếu
24/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/09/2021
Tham chiếu
24/2021/QĐ-TTg