Tạo tài khoản
 

Nghị định 68/2019/NĐ-CP | Ban hành: 14/08/2019  |  Hiệu lực: 01/10/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số văn bản
68/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
14/08/2019
Tham chiếu
68/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2019
Tham chiếu
68/2019/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
09/02/2021
Tham chiếu
10/2021/NĐ-CP