Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2021/TT-NHNN | Ban hành: 07/09/2021  |  Hiệu lực: 07/09/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • Thông tư 03/2021/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

  Ban hành: 02/04/2021
  Hiệu lực: 17/05/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 03/2021/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

  Ban hành: 02/04/2021
  Hiệu lực: 17/05/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực