Tạo tài khoản
 

Thông tư 26/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 20/10/2022| Hiệu lực: 01/01/2023 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 26/2022/TT-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Số văn bản
26/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Người ký
Nguyễn Duy Lâm
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/10/2022
Tham chiếu
26/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/01/2023
Tham chiếu
26/2022/TT-BGTVT