Tạo tài khoản
 

Nghị định 70/2021/NĐ-CP | Ban hành: 20/07/2021  |  Hiệu lực: 15/09/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 70/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
Số văn bản
70/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/07/2021
Tham chiếu
70/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/09/2021
Tham chiếu
70/2021/NĐ-CP