Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 61/2020/QH14 | Ban hành: 17/06/2020  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đầu tưLuật Đầu tư
Collapse Luật Đầu tư 2020Luật Đầu tư 2020
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 61/2020/QH14 Đầu tư
Expand Quỹ đầu tư phát triển địa phươngQuỹ đầu tư phát triển địa phương
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Quản lý, ưu đãi đầu tư sản xuất trang thiết bị y tếQuản lý, ưu đãi đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế
Expand Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư, báo cáo đầu tưBiểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư, báo cáo đầu tư
Expand Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tếKhu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
Expand Luật Đầu tư 2014, sửa đổi 2016Luật Đầu tư 2014, sửa đổi 2016
Expand Luật Đầu tư 2005Luật Đầu tư 2005
Expand Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện KD của một số bộ ngànhSửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện KD của một số bộ ngành
Expand VBQPPL về đầu tư (cũ)VBQPPL về đầu tư (cũ)
Expand Điều kiện kinh doanh trong MỘT SỐ lĩnh vựcĐiều kiện kinh doanh trong MỘT SỐ lĩnh vực
Expand Điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnĐiều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện