Tạo tài khoản
 

Luật 47/2010/QH12 | Ban hành: 16/06/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng
Số văn bản
47/2010/QH12
Tên phụ
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010
Trích yếu
Các tổ chức tín dụng
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
16/06/2010
Tham chiếu
47/2010/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2011
Tham chiếu
47/2010/QH12
Ngày hết hiệu lực một phần
15/01/2018
Tham chiếu
17/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 568+569