Tạo tài khoản
 

Thông tư 23/2022/TT-BQP | Ban hành: 04/04/2022  |  Hiệu lực: 20/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 23/2022/TT-BQP Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”
Số văn bản
23/2022/TT-BQP
Trích yếu
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”
Người ký
Nguyễn Tân Cương
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
04/04/2022
Tham chiếu
23/2022/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
20/05/2022
Tham chiếu
23/2022/TT-BQP