Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/VBHN-BYT | Ban hành: 20/03/2023 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/VBHN-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số văn bản
01/VBHN-BYT
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Người ký
Trần Văn Thuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/03/2023
Tham chiếu
01/VBHN-BYT
Tham chiếu
01/VBHN-BYT