Tạo tài khoản
 

Thông tư 38/2021/TT-BTC | Ban hành: 31/05/2021| Hiệu lực: 15/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 38/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Số văn bản
38/2021/TT-BTC
Trích yếu
Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/05/2021
Tham chiếu
38/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/07/2021
Tham chiếu
38/2021/TT-BTC