Tạo tài khoản
 

Thông tư 48/2019/TT-BTC | Ban hành: 08/08/2019  |  Hiệu lực: 10/10/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Số văn bản
48/2019/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
08/08/2019
Tham chiếu
48/2019/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
10/10/2019
Tham chiếu
48/2019/TT-BTC