Tạo tài khoản
 

Thông tư 16/2022/TT-BCT | Ban hành: 10/10/2022  |  Hiệu lực: 28/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 16/2022/TT-BCT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương
Số văn bản
16/2022/TT-BCT
Trích yếu
Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương
Người ký
Nguyễn Hồng Diên
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/10/2022
Tham chiếu
16/2022/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
28/11/2022
Tham chiếu
16/2022/TT-BCT