Tạo tài khoản
 

Nghị định 51/2021/NĐ-CP | Ban hành: 01/04/2021  |  Hiệu lực: 01/04/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 51/2021/NĐ-CP Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Số văn bản
51/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/04/2021
Tham chiếu
51/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/04/2021
Tham chiếu
51/2021/NĐ-CP