Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2021/TT-BYT | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 10/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2021/TT-BYT Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Số văn bản
01/2021/TT-BYT
Trích yếu
Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Người ký
Đỗ Xuân Tuyên
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/01/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
10/03/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BYT