Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 01/2021/TT-BYT | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 10/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Pháp lệnh Dân sốPháp lệnh Dân số
Collapse Pháp Lệnh dân số 2003, sửa đổi 2008Pháp Lệnh dân số 2003, sửa đổi 2008
Expand 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chính sách hỗ trợ di dân, tái định cưChính sách hỗ trợ di dân, tái định cư
Expand Chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số sinh đúng số con quy địnhChính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số sinh đúng số con quy định
Expand Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Expand Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để được sinh con thứ baDanh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để được sinh con thứ ba
Expand Dân số, kế hoạch hóa gia đìnhDân số, kế hoạch hóa gia đình
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Collapse Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân sốChính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Thông tư 01/2021/TT-BYT Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Expand VBQPPL về dân số (cũ)VBQPPL về dân số (cũ)