Tạo tài khoản
 

Nghị định 204/2004/NĐ-CP | Ban hành: 14/12/2004  |  Hiệu lực: 04/01/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số văn bản
204/2004/NĐ-CP
Trích yếu
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
14/12/2004
Tham chiếu
204/2004/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
04/01/2005
Tham chiếu
204/2004/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/11/2009
Tham chiếu
76/2009/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 21 & 22 - 12/2004