Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL | Ban hành: 03/02/2021| Hiệu lực: 20/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia
Số văn bản
01/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia
Người ký
Nguyễn Ngọc Thiện
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/02/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
20/03/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BVHTTDL