Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11535:2016 | Ban hành: 30/12/2016  |  Hiệu lực: 30/12/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11535:2016

ISO 7171:1988

ĐỒ NỘI THẤT - TỦ ĐỰNG ĐỒ - XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH

Furniture - Storage units - Determination of stability

Lời nói đầu

TCVN 11535:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 7171:1988.

ISO 7171:1988 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2012 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 11535:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 136 Đồ nội thất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn về độ bền, độ bền lâu và độ ổn định của đồ nội thất. Các tiêu chuẩn đó là:

ISO 7170, Furniture - Storage units - Determination of strength and durability (Đồ nội thất - Tủ đựng đồ - Xác định độ bền và độ bền lâu)

TCVN 11535 (ISO 7171), Đồ nội thất - Tủ đựng đồ - Xác định độ ổn định.

TCVN 11536 (ISO 7172), Đồ nội thất - Bàn - Xác định độ ổn định.

ISO 7173, Furniture - Chairs and stools - Determination of strength and durability (Đồ nội thất - Ghế và ghế đẩu - Xác định độ bền và độ bền lâu)

TCVN 10772-1 (ISO 7174-1), Đồ nội thất - Ghế - Xác định độ ổn định - Phần 1: Ghế tựa và ghế đẩu

TCVN 10772-2 (ISO 7174-2), Đồ nội thất - Ghế - Xác định độ ổn định - Phần 2: Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi ngả hoàn toàn, và ghế bập bênh

ISO 8019, Furniture - Tables - Determination of strength and durability (Đồ nội thất - Bàn - Xác định độ bền và độ bền lâu)

 

ĐỒ NỘI THẤT - TỦ ĐỰNG ĐỒ - XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH

Furniture - Storage units - Determination of stability

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ổn định của đồ nội thất dùng để chứa đựng, đứng độc lập bao gồm tủ đựng đồ gia dụng, tủ có nhiều ngăn và giá sách, đã được lắp ghép hoàn chỉnh và sẵn sàng để sử dụng.

Phương pháp thử trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm được gắn lên tường hoặc các sản phẩm gắn liền khác.

Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với sản phẩm được thử. Khi dự kiến áp dụng các kết quả thử nghiệm cho các sản phẩm tương tự khác, mẫu thử phải là sản phẩm đại diện.

Với các mẫu thiết kế không nằm trong quy trình thử, phép thử phải được thực hiện càng giống như mô tả càng tốt, và liệt kê các sai lệch so với quy trình thử.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau

Độ ổn định (stability)

Khả năng chịu được các lực có xu hướng gây lật mẫu.

3 Thiết bị, dụng cụ

3.1 Thiết bị tác dụng lực thẳng đứng, có thể tác dụng lực thẳng đứng, với các giá trị cho trước hoặc các giá trị tăng dần. Thiết bị phải không cản trở chuyển động của sản phẩm được thử. Nếu muốn lực tác dụng có giá trị cho trước, thiết bị có thể bao gồm một vật nặng, ví dụ: một tấm thép.

3.2 Thiết bị tác dụng lực nằm ngang, ví dụ: thiết bị kiểm dạng lò xo, có thể tác dụng một lực nằm ngang tăng dần lên giá.

3.3 Con chặn, dùng để ngăn mẫu thử khỏi bị trượt nhưng không ngăn mẫu thử khỏi bị lật, có chiều cao không lớn hơn 12 mm, trừ trường hợp thiết kế mẫu thử cần sử dụng các con chặn cao hơn thì sẽ sử dụng con chặn thấp nhất để ngăn mẫu thử khỏi bị trượt.

3.4 Mặt sàn, có phương ngang, phẳng.

3.5 Dung sai

Nếu không có quy định khác thì dung sai phải như sau:

Lực:

± 5 %

Khối lượng:

± 0,5 %

Kích thước:

± 0,5 mm.

3.6 Chuẩn bị ban đầu

Phải siết chặt các chi tiết lắp ghép trước khi thử.

4 Độ ổn định của sản phẩm chưa chịu tải

Định vị tủ đựng đồ trên sàn với các con chặn tì vào các chân trước hoặc gờ trước.

Mở tất cả các cánh cửa đến góc 90o và kéo tất cả các ô ngăn kéo và tấm ngăn đến hai phần ba chiều dài trượt của chúng. Mở các tấm lật đến vị trí nằm ngang hoặc gần nhất có thể với vị trí nằm ngang.

Với tất cả các bộ phận như ở trên, ghi lại các xu hướng nghiêng.

5 Độ ổn định với tải trọng tác dụng lên các bộ phận có thể dịch chuyển (lực thẳng đứng) (xem Hình 1, Hình 2 và Hình 3)

Định vị các tủ đựng đồ trên sàn với các con chặn tì vào các chân trước hoặc gờ trước.

Các giá đựng đồ, v.v... phải ở trạng thái không chịu tải.

Lần lượt từng bộ phận phải được mở ra/kéo ra theo Điều 4, được thử như đề cập dưới đây và sau đó đóng lại. Các bộ phận không được thử phải đóng lại. Trong trường hợp có các cửa hai cánh, cánh cửa thứ nhất phải mở 90o và thử, sau đó, khi cánh cửa thứ nhất vẫn ở vị trí mở, cánh cửa thứ hai phải mở 90o và thử.

Tác dụng một lực thẳng đứng lên bộ phận thử và tăng lực cho đến khi có ít nhất một chân hoặc phần gờ ở vị trí đối diện nhấc lên khỏi sàn.

Tác dụng một lực có tâm được đặt:

Lên các cánh cửa: cách mép ngoài 50 mm (xem Hình 1):

- Lên các ô ngăn kéo: phía trên tâm mặt trước của ô ngăn kéo (xem Hình 2):

- Lên các tấm lật, tấm ngăn và giá đựng đồ: phía trên tâm và cách mép ngoài 50 mm (xem Hình 3).

Ghi lại giá trị lực, tính bằng niutơn, làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Hình 1 - Tác dụng lực thẳng đứng lên cánh cửa

Hình 2 - Tác dụng lực thẳng đứng lên ô ngăn kéo

6 Độ ổn định với tải trọng tác dụng lên giá đựng đồ mở (lực thẳng đứng và lực nằm ngang) (xem Hình 3)

Định vị các tủ đựng đồ trên sàn với các con chặn tì vào các chân trước hoặc gờ trước.

Với tất cả các cánh cửa, ô ngăn kéo, v.v... đóng, tác dụng một lực thẳng đứng 50 N vào ngăn có thể chạm đến được, cách mép trước 50 mm. Ngăn đó phải là một ngăn được cho là có độ ổn định thấp nhất. Các ngăn khác, v.v... phải không chịu tải.

Tác dụng một lực theo phương ngang từ trong giá hướng ra ngoài và tăng lực cho đến khi có ít nhất một chân hoặc phần gờ ở vị trí đối diện bị nhấc lên khỏi sàn.

Ghi lại giá trị lực, tính bằng niutơn, làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Hình 3 - Tác dụng lực thẳng đứng và lực nằm ngang lên giá đựng đồ

7 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Sản phẩm được thử (các dữ liệu có liên quan);

c) Độ ổn định của sản phẩm khi không tác dụng tải (nghiêng/không nghiêng)

d) Độ ổn định khi tác dụng tải lên các bộ phận có thể dịch chuyển, tính bằng niutơn, theo Điều 5;

e) Độ ổn định khi tác dụng tải lên các giá đựng đồ mở, như trình bày trong d) và các ngăn được thử;

f) Chi tiết về bất kỳ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này;

g) Tên và địa chỉ của cơ quan thử nghiệm;

h) Ngày thử nghiệm.

Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Expand Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006
Expand QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Collapse TIÊU CHUẨN QUỐC GIATIÊU CHUẨN QUỐC GIA
Expand TCQG trong lĩnh vực thú yTCQG trong lĩnh vực thú y
Expand TCQG trong các lĩnh vực khácTCQG trong các lĩnh vực khác
Expand TCQG trong lĩnh vực công nghệ thông tinTCQG trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Expand TCQG trong lĩnh vực du lịchTCQG trong lĩnh vực du lịch
Expand TCQG trong lĩnh vực dệt, mayTCQG trong lĩnh vực dệt, may
Expand TCQG trong lĩnh vực dự trữ quốc giaTCQG trong lĩnh vực dự trữ quốc gia
Expand TCQG trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địaTCQG trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa
Expand TCQG trong lĩnh vực giống cây trồngTCQG trong lĩnh vực giống cây trồng
Expand TCQG trong lĩnh vực giống vật nuôiTCQG trong lĩnh vực giống vật nuôi
Expand TCQG trong lĩnh vực hoá chất, hoá họcTCQG trong lĩnh vực hoá chất, hoá học
Expand TCQG trong lĩnh vực hoạt động thương mạiTCQG trong lĩnh vực hoạt động thương mại
Expand TCQG trong lĩnh vực hàng hảiTCQG trong lĩnh vực hàng hải
Expand TCQG trong lĩnh vực hàng khôngTCQG trong lĩnh vực hàng không
Expand TCQG trong lĩnh vực hạt nhân, nguyên tử, an toàn bức xạTCQG trong lĩnh vực hạt nhân, nguyên tử, an toàn bức xạ
Expand TCQG trong lĩnh vực khoáng sảnTCQG trong lĩnh vực khoáng sản
Expand TCQG trong lĩnh vực lâm nghiệpTCQG trong lĩnh vực lâm nghiệp
Expand TCQG trong lĩnh vực ngân hàngTCQG trong lĩnh vực ngân hàng
Expand TCQG trong lĩnh vực nông nghiệpTCQG trong lĩnh vực nông nghiệp
Expand TCQG trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vậtTCQG trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Expand TCQG trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháyTCQG trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
Expand TCQG trong lĩnh vực thư việnTCQG trong lĩnh vực thư viện
Expand TCQG trong lĩnh vực thể dục, thể thaoTCQG trong lĩnh vực thể dục, thể thao
Expand TCQG trong lĩnh vực thủy sảnTCQG trong lĩnh vực thủy sản
Expand TCQG trong lĩnh vực viễn thông, truyền hìnhTCQG trong lĩnh vực viễn thông, truyền hình
Expand TCQG trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thống kê, thông tin, tư liệuTCQG trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thống kê, thông tin, tư liệu
Expand TCQG trong lĩnh vực y tếTCQG trong lĩnh vực y tế
Expand TCQG trong lĩnh vực đo lườngTCQG trong lĩnh vực đo lường
Expand TCQG trong lĩnh vực đường sắtTCQG trong lĩnh vực đường sắt
Expand TCQG trong lĩnh vực đất đaiTCQG trong lĩnh vực đất đai
Expand TCQG trong quản lý năng lượngTCQG trong quản lý năng lượng
Expand TCQG về an toàn và lắp đặt thang máyTCQG về an toàn và lắp đặt thang máy
Expand TCQG về an toàn, bảo hộ lao độngTCQG về an toàn, bảo hộ lao động
Expand TCQG về bơm nhiệt nguồn nước, nguồn gió, máy điều hòaTCQG về bơm nhiệt nguồn nước, nguồn gió, máy điều hòa
Expand TCQG về bảo vệ chống sétTCQG về bảo vệ chống sét
Expand TCQG về cao su, nhựa và chất dẻoTCQG về cao su, nhựa và chất dẻo
Expand TCQG về chè, cà phê, ca caoTCQG về chè, cà phê, ca cao
Expand TCQG về chất lượng sản phẩmTCQG về chất lượng sản phẩm
Expand TCQG về chất lượng đất, nước, không khíTCQG về chất lượng đất, nước, không khí
Expand TCQG về chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩmTCQG về chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm
Expand TCQG về chế phẩm sinh họcTCQG về chế phẩm sinh học
Expand TCQG về các loại gang, thép (bao gồm thép xây dựng)TCQG về các loại gang, thép (bao gồm thép xây dựng)
Expand TCQG về các loại khóaTCQG về các loại khóa
Expand TCQG về các loại ren, taro renTCQG về các loại ren, taro ren
Expand TCQG về các loại vanTCQG về các loại van
Expand TCQG về các loại ống và phụ tùng đường ốngTCQG về các loại ống và phụ tùng đường ống
Expand TCQG về công te nơ chở hàngTCQG về công te nơ chở hàng
Expand TCQG trong khảo sát, thiết kế, thi công và bảo vệ công trình xây dựngTCQG trong khảo sát, thiết kế, thi công và bảo vệ công trình xây dựng
Expand TCQG trong lĩnh vực xăng, dầu, khíTCQG trong lĩnh vực xăng, dầu, khí
Expand TCQG về âm thanh, rung và chấn động cơ họcTCQG về âm thanh, rung và chấn động cơ học
Expand TCQG về cần trục, máy nâng hạ, băng tảiTCQG về cần trục, máy nâng hạ, băng tải
Expand TCQG về công trình thủy lợiTCQG về công trình thủy lợi
Expand TCQG về da các loạiTCQG về da các loại
Expand TCQG về đai, đinh, ốcTCQG về đai, đinh, ốc
Expand TCQG về dầu mỡ động vật và thực vật, tinh dầuTCQG về dầu mỡ động vật và thực vật, tinh dầu
Expand TCQG về dây quấn, bao gói của dây quấnTCQG về dây quấn, bao gói của dây quấn
Expand TCQG về di sản văn hoáTCQG về di sản văn hoá
Expand TCQG về địa lýTCQG về địa lý
Expand TCQG về điện ảnhTCQG về điện ảnh
Expand TCQG về điều kiện, thử nghiệm môi trường hoạt động của thiết bị, sản phẩmTCQG về điều kiện, thử nghiệm môi trường hoạt động của thiết bị, sản phẩm
Expand TCQG về đồ dùng cho phụ nữTCQG về đồ dùng cho phụ nữ
Expand TCQG về đồ dùng, đồ chơi, thực phẩm cho trẻ emTCQG về đồ dùng, đồ chơi, thực phẩm cho trẻ em
Collapse TCQG về đồ nội thấtTCQG về đồ nội thất
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11534-1:2016 Đồ nội thất - Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt - Phần 1: Đánh giá độ bền bề mặt với chất lỏng lạnh
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11534-2:2016 Đồ nội thất - Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt - Phần 2: Đánh giá độ bền với nhiệt ẩm
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11534-3:2016 Đồ nội thất - Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt - Phần 3: Đánh giá độ bền với nhiệt khô
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11534-4:2016 Đồ nội thất - Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt - Phần 4: Đánh giá độ bền va đập.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11535:2016 Đồ nội thất - Tủ đựng đồ - Xác định độ ổn định
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11536:2016 Đồ nội thất - Bàn - Xác định độ ổn định
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11537-1:2016 Giường gấp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử - Phần 1: Yêu cầu an toàn
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11537-2:2016 Giường gấp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử - Phần 2: Phương pháp thử
Expand TCQG về đồ uống, bia, rượu & nguyên liệu sản xuất biaTCQG về đồ uống, bia, rượu & nguyên liệu sản xuất bia
Expand TCQG về động cơ đốt trongTCQG về động cơ đốt trong
Expand TCQG về dụng cụ cầm tay kim khíTCQG về dụng cụ cầm tay kim khí
Expand TCQG về dụng cụ lắp ráp vít và đai ốcTCQG về dụng cụ lắp ráp vít và đai ốc
Expand TCQG về dụng cụ và máy nén khíTCQG về dụng cụ và máy nén khí
Expand TCQG về dung sai và lắp ghépTCQG về dung sai và lắp ghép
Expand TCQG về EcgônômiTCQG về Ecgônômi
Expand TCQG về giầy dépTCQG về giầy dép
Expand TCQG về giấy và sản phẩm giấyTCQG về giấy và sản phẩm giấy
Expand TCQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗTCQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand TCQG về gốm mịnTCQG về gốm mịn
Expand TCQG về hệ thống lạnh và bơm nhiệtTCQG về hệ thống lạnh và bơm nhiệt
Expand TCQG về hệ thống quản lý, đánh giá sự phù hợp chất lượng, rủi roTCQG về hệ thống quản lý, đánh giá sự phù hợp chất lượng, rủi ro
Expand TCQG về khớp nối, hộp giảm tốc và một số sản phẩm cơ khí khácTCQG về khớp nối, hộp giảm tốc và một số sản phẩm cơ khí khác
Expand TCQG về kiểm dịch thực vậtTCQG về kiểm dịch thực vật
Expand TCQG về kỹ thuật điện, điện tửTCQG về kỹ thuật điện, điện tử
Expand TCQG về lò xoTCQG về lò xo
Expand TCQG về mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ; mã vạch vật phẩmTCQG về mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ; mã vạch vật phẩm
Expand TCQG về mạ, chống ăn mòn kim loạiTCQG về mạ, chống ăn mòn kim loại
Expand TCQG về máy bơm ly tâm, thủy lực, khí nénTCQG về máy bơm ly tâm, thủy lực, khí nén
Expand TCQG về môi trườngTCQG về môi trường
Expand TCQG về năng lực phát hiệnTCQG về năng lực phát hiện
Expand TCQG về nồi hơi, áp suấtTCQG về nồi hơi, áp suất
Expand TCQG về ổ lăn, ổ đỡ, ổ trụ, ổ trượtTCQG về ổ lăn, ổ đỡ, ổ trụ, ổ trượt
Expand TCQG về ống nhựa nhiệt dẻoTCQG về ống nhựa nhiệt dẻo
Expand TCQG về phân bón, thuốc bảo vệ thực vậtTCQG về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Expand TCQG về phân tích cảm quanTCQG về phân tích cảm quan
Expand TCQG về phương pháp thử không phá huỷTCQG về phương pháp thử không phá huỷ
Expand TCQG về thức ăn chăn nuôiTCQG về thức ăn chăn nuôi
Expand TCQG về thực phẩm, phụ gia thực phẩm và gia vịTCQG về thực phẩm, phụ gia thực phẩm và gia vị
Expand TCQG về thuốc láTCQG về thuốc lá
Expand TCQG về thủy tinh, sợi thủy tinh, sản phẩm từ thủy tinhTCQG về thủy tinh, sợi thủy tinh, sản phẩm từ thủy tinh
Expand TCQG về tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻTCQG về tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
Expand TCQG về tính khả dụng của sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm công cộngTCQG về tính khả dụng của sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm công cộng
Expand TCQG về trang sức, đá quýTCQG về trang sức, đá quý
Expand TCQG về trao đổi dữ liệu điện tửTCQG về trao đổi dữ liệu điện tử
Expand TCQG về tương thích điện từ; thiết bị và phương pháp đo nhiễu, miễn nhiễu sóng radioTCQG về tương thích điện từ; thiết bị và phương pháp đo nhiễu, miễn nhiễu sóng radio
Expand TCQG về vật liệu cách điệnTCQG về vật liệu cách điện
Expand TCQG về vật liệu kim loại, vật liệu thiêu kết, hợp kim, vàngTCQG về vật liệu kim loại, vật liệu thiêu kết, hợp kim, vàng
Expand TCQG về vật liệu xây dựng (trừ thép)TCQG về vật liệu xây dựng (trừ thép)
Expand TCQG về vật liệu, thiết bị nổ, pháo hoaTCQG về vật liệu, thiết bị nổ, pháo hoa
Expand TCQG về vật liệu, thiết kế, xây dựng công trình giao thôngTCQG về vật liệu, thiết kế, xây dựng công trình giao thông
Expand TCQG về xây dựng tiêu chuẩnTCQG về xây dựng tiêu chuẩn
Expand TCQG về xếp hạng khách sạnTCQG về xếp hạng khách sạn
Expand TCQQG về máy thi công công trìnhTCQQG về máy thi công công trình
Expand TCQG về phương tiện bảo hộ cá nhânTCQG về phương tiện bảo hộ cá nhân
Expand TCQG trong lĩnh vực giao thông đường bộTCQG trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Expand TCQG về sơn và vecniTCQG về sơn và vecni
Expand TCQG về tài liệu kỹ thuật của sản phẩmTCQG về tài liệu kỹ thuật của sản phẩm
Expand TCQG về tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu thiết kếTCQG về tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu thiết kế
Expand TCQG về thẻ định danhTCQG về thẻ định danh
Expand TCQG về thiết bị hàn, kỹ thuật hàn, que hàn kim loạiTCQG về thiết bị hàn, kỹ thuật hàn, que hàn kim loại
Expand TCQG về thiết bị loại bỏ hạt, làm sạch không khíTCQG về thiết bị loại bỏ hạt, làm sạch không khí
Expand TCQG về thiết bị nghe, nhìn, phát thanh truyền hìnhTCQG về thiết bị nghe, nhìn, phát thanh truyền hình
Expand TCQG về thiết bị văn phòngTCQG về thiết bị văn phòng
Expand TCQG về thiết bị, dây cáp, dụng cụ, động cơ, máy phát điệnTCQG về thiết bị, dây cáp, dụng cụ, động cơ, máy phát điện
Expand TCQG về thiết bị, đồ điện gia dụngTCQG về thiết bị, đồ điện gia dụng
Expand TCQG về thiết bị, máy công cụTCQG về thiết bị, máy công cụ
Expand TCQG về thiết bị, máy nông lâm nghiệpTCQG về thiết bị, máy nông lâm nghiệp
Expand TCQG về kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵnTCQG về kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn
Expand TCQG về Cung cấp dịch vụ đánh giá - Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chứcTCQG về Cung cấp dịch vụ đánh giá - Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức
Expand TCQG về Nhiên liệu đốt lòTCQG về Nhiên liệu đốt lò
Expand TCQG về các sản phẩm đốt thanTCQG về các sản phẩm đốt than
Expand TCQG về bao bìTCQG về bao bì
Expand TCQG về pin, acquyTCQG về pin, acquy
Expand TCQG trong lĩnh vực luyện kimTCQG trong lĩnh vực luyện kim
Expand TCQG về thiết bị vệ sinhTCQG về thiết bị vệ sinh
Expand TCQG về quản lý dự ánTCQG về quản lý dự án
Expand TCQG trong lĩnh vực nhà ởTCQG trong lĩnh vực nhà ở
Expand TCQG về Thiết bị, dụng cụ dùng trong gia đình, nhà bếpTCQG về Thiết bị, dụng cụ dùng trong gia đình, nhà bếp
Expand TCQG trong lĩnh vực tài chínhTCQG trong lĩnh vực tài chính
Expand TCQG về Bánh răngTCQG về Bánh răng
Expand TCQG về mẫu chuẩnTCQG về mẫu chuẩn
Expand TCVN trong lĩnh vực giao thông đường sắtTCVN trong lĩnh vực giao thông đường sắt
Expand TIÊU CHUẨN 20-9TIÊU CHUẨN 20-9
Expand TCQG về quản ý nguồn nhân lựcTCQG về quản ý nguồn nhân lực