Tạo tài khoản
 

Nghị định 07/2021/NĐ-CP | Ban hành: 27/01/2021| Hiệu lực: 15/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Số văn bản
07/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
27/01/2021
Tham chiếu
07/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/03/2021
Tham chiếu
07/2021/NĐ-CP