Tạo tài khoản
 

Thông tư 18/2021/TT-NHNN | Ban hành: 18/11/2021| Hiệu lực: 07/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 18/2021/TT-NHNN Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số văn bản
18/2021/TT-NHNN
Trích yếu
Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Người ký
Phạm Thanh Hà
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
18/11/2021
Tham chiếu
18/2021/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
07/01/2022
Tham chiếu
18/2021/TT-NHNN