Tạo tài khoản
 

Luật 32/2001/QH10 | Ban hành: 25/12/2001  |  Hiệu lực: 07/01/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 32/2001/QH10 Tổ chức Chính phủ
Số văn bản
32/2001/QH10
Trích yếu
Tổ chức Chính phủ
Người ký
Nguyễn Văn An
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/12/2001
Tham chiếu
32/2001/QH10
Ngày có hiệu lực
07/01/2002
Tham chiếu
32/2001/QH10
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2016
Tham chiếu
76/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 09+10