Tạo tài khoản
 

Thông tư 109/2007/TT-BTC | Ban hành: 10/09/2007  |  Hiệu lực: 09/10/2007  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 109/2007/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước
Số văn bản
109/2007/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước
Người ký
Trần Xuân Hà
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/09/2007
Tham chiếu
109/2007/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
09/10/2007
Tham chiếu
109/2007/TT-BTC
Nguồn
Công báo số 685+686