Tạo tài khoản
 

Quyết định 06/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 18/02/2021| Hiệu lực: 10/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 06/2021/QĐ-TTg Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
Số văn bản
06/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
18/02/2021
Tham chiếu
06/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
10/04/2021
Tham chiếu
06/2021/QĐ-TTg