Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2011/TT-BYT | Ban hành: 26/01/2011  |  Hiệu lực: 01/03/2011  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
Số văn bản
08/2011/TT-BYT
Trích yếu
Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
Người ký
Nguyễn Thị Xuyên
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
26/01/2011
Tham chiếu
08/2011/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/03/2011
Tham chiếu
08/2011/TT-BYT
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2021
Tham chiếu
18/2020/TT-BYT
Nguồn
Công báo số 115 đến số 116