Tạo tài khoản
 

Nghị định 132/2018/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2018  |  Hiệu lực: 01/10/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 132/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Số văn bản
132/2018/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/10/2018
Tham chiếu
132/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2018
Tham chiếu
132/2018/NĐ-CP
Ngày đính chính
06/03/2019
Tham chiếu
54/CP-QHQT