Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 132/2018/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2018  |  Hiệu lực: 01/10/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý nợ côngLuật Quản lý nợ công
Collapse Luật Quản lý nợ công 2017Luật Quản lý nợ công 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Nợ công được Chính phủ bảo lãnhNợ công được Chính phủ bảo lãnh
Expand Cho vay lại nợ côngCho vay lại nợ công
Expand Nợ của chính quyền địa phươngNợ của chính quyền địa phương
Expand Phát hành, quản lý, giám sát trái phiếu Chính phủ, địa phương & Chính phủ bảo lãnhPhát hành, quản lý, giám sát trái phiếu Chính phủ, địa phương & Chính phủ bảo lãnh
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Collapse Quản lý, sử dụng nguốn vốn ODAQuản lý, sử dụng nguốn vốn ODA
Nghị định 132/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Công văn 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP
Expand Về nghiệp vụ quản lý nợ côngVề nghiệp vụ quản lý nợ công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Quản lý nợ công 2009Luật Quản lý nợ công 2009
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 2005Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 2005
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1998Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1998
Expand Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1993Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài 1993
Expand Cho vay lại vốn vay nước ngoài (cũ)Cho vay lại vốn vay nước ngoài (cũ)
Expand Phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạcPhát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc
Expand Quản lý vay nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnhQuản lý vay nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Expand Quy chế quản lý vốn, chuyên gia ODAQuy chế quản lý vốn, chuyên gia ODA
Expand Quản lý viện trợ quốc tếQuản lý viện trợ quốc tế