Tạo tài khoản
 

Nghị định 132/2018/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2018  |  Hiệu lực: 01/10/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/10/2018
Ban hành
01/10/2018
Có hiệu lực
06/03/2019
Bị đính chính