Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 08/2021/NĐ-CP | Ban hành: 28/01/2021| Hiệu lực: 15/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Giao thông đường thủy nội địaLuật Giao thông đường thủy nội địa
Collapse Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, sửa đổi 2014Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, sửa đổi 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Cấp kỹ thuật đường thủy nội địaCấp kỹ thuật đường thủy nội địa
Expand Hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT đường thủyHoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT đường thủy
Expand Hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải thủyHướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải thủy
Expand Khảo sát, thông báo luồng đường thủy nội địaKhảo sát, thông báo luồng đường thủy nội địa
Expand Kinh doanh vận tải thủy nội địaKinh doanh vận tải thủy nội địa
Expand Kinh phí, định mức quản lý, bảo trì phương tiện, đường thủy nội địaKinh phí, định mức quản lý, bảo trì phương tiện, đường thủy nội địa
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Niên hạn sử dụng, niên hạn được phép nhập khẩu phương tiện thuỷ nội địaNiên hạn sử dụng, niên hạn được phép nhập khẩu phương tiện thuỷ nội địa
Expand Nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địaNạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
Expand Quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sôngQuy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông
Expand Quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địaQuản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
Collapse Quản lý đường thủy nội địaQuản lý đường thủy nội địa
Thông tư 15/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Thông tư 23/2011/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thuỷ nội địa
Thông tư 25/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
Quyết định 27/2005/QĐ-BGTVT Về quản lý đường thủy nội địa
Thông tư 70/2014/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Expand Quản lý, phân loại, xếp loại cảng, bến thủy nội địaQuản lý, phân loại, xếp loại cảng, bến thủy nội địa
Expand Thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địaThủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
Expand Trang phục, phù hiệu ... của CBVC nhân viên cảng vụ thủy nội địaTrang phục, phù hiệu ... của CBVC nhân viên cảng vụ thủy nội địa
Expand Trách nhiệm thuyền viên, người lái & định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thuỷ nội địaTrách nhiệm thuyền viên, người lái & định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thuỷ nội địa
Expand Tổ chức hoạt động Cảng vụ đường thủy nội địaTổ chức hoạt động Cảng vụ đường thủy nội địa
Expand Tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địaTổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa
Expand Vận tải hàng hóa nguy hiểmVận tải hàng hóa nguy hiểm
Expand Vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng phương tiện thủy nội địaVận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng phương tiện thủy nội địa
Expand Vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốcVận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc
Expand Áo phao, dụng cụ cứu sinh cho hành khách trên phương tiện vận tải ngang sôngÁo phao, dụng cụ cứu sinh cho hành khách trên phương tiện vận tải ngang sông
Expand Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địaĐiều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
Expand Điều tiết khống chế đảm bảo giao thông, chống va trôi trên đường thủy nội địaĐiều tiết khống chế đảm bảo giao thông, chống va trôi trên đường thủy nội địa
Expand Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủyĐiều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy
Expand Đào tạo, cấp chứng chỉ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địaĐào tạo, cấp chứng chỉ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Expand Đăng kiểm phương tiện thủy nội địaĐăng kiểm phương tiện thủy nội địa
Expand Quản lý, đăng ký phương tiện thủy nội địaQuản lý, đăng ký phương tiện thủy nội địa
Expand Đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sựĐăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự
Expand Đảm bảo an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu nước ngoàiĐảm bảo an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu nước ngoài
Expand Đảm bảo an toàn cho tàu khách, tàu du lịchĐảm bảo an toàn cho tàu khách, tàu du lịch
Expand Biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ ATKT & BVMT cấp cho tàu biển, phương tiện thuỷ nội địaBiểu mẫu giấy chứng nhận, sổ ATKT & BVMT cấp cho tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa
Expand Xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địaXác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địaĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Expand Chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địaChế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL giao thông đường thủy nội địa (cũ)VBQPPL giao thông đường thủy nội địa (cũ)