Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2019/TT-BNV | Ban hành: 06/11/2019  |  Hiệu lực: 25/12/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2019/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Số văn bản
13/2019/TT-BNV
Trích yếu
Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Người ký
Trần Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
06/11/2019
Tham chiếu
13/2019/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
25/12/2019
Tham chiếu
13/2019/TT-BNV