Tạo tài khoản
 

Luật 57/2014/QH13 | Ban hành: 20/11/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 57/2014/QH13 Tổ chức Quốc hội
Số văn bản
57/2014/QH13
Tên phụ
Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Trích yếu
Tổ chức Quốc hội
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
20/11/2014
Tham chiếu
57/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2016
Tham chiếu
57/2014/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Tham chiếu
65/2020/QH14