Tạo tài khoản
 

Luật 21/2017/QH14 | Ban hành: 24/11/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 21/2017/QH14 Quy hoạch
Số văn bản
21/2017/QH14
Tên phụ
Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017
Trích yếu
Quy hoạch
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
24/11/2017
Tham chiếu
21/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2019
Tham chiếu
21/2017/QH14