Tạo tài khoản
 

Nghị định 117/2013/NĐ-CP | Ban hành: 07/10/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
Số văn bản
117/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
07/10/2013
Tham chiếu
117/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2014
Tham chiếu
117/2013/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 669 đến số 670