Tạo tài khoản
 

Nghị định 117/2013/NĐ-CP | Ban hành: 07/10/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
07/10/2013
Ban hành
01/01/2014
Có hiệu lực