Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT | Ban hành: 27/01/2021| Hiệu lực: 15/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2021/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe Quốc tế và thống tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số văn bản
01/2021/TT-BGTVT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe Quốc tế và thống tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Người ký
Lê Đình Thọ
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/01/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
15/03/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BGTVT