Tạo tài khoản
 

Nghị định 108/2020/NĐ-CP | Ban hành: 14/09/2020  |  Hiệu lực: 25/11/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 108/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số văn bản
108/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
14/09/2020
Tham chiếu
108/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/11/2020
Tham chiếu
108/2020/NĐ-CP