Tạo tài khoản
 

Nghị định 62/2013/NĐ-CP | Ban hành: 25/06/2013  |  Hiệu lực: 15/08/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 62/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số văn bản
62/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
25/06/2013
Tham chiếu
62/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/08/2013
Tham chiếu
62/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
17/07/2017
Tham chiếu
81/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 395+396, năm 2013